Konfiguracja usług sieciowych

Dla abonentów sieci dostepu do Internetu ELEKTRON, udostępnionych jest wiele dodatkowych usług sieciowych.
Poniżej znajdą Państwo listę najważniejszych usług wraz z adresem serwera.
Usługa Adres (port)
Serwer poczty SMTP: poczta.serwer.net (25)
Serwer poczty POP3: poczta.serwer.net (110)
Serwer poczty POP3 szyfrowany: poczta.serwer.net (995)
Serwer poczty IMAP: poczta.serwer.net (143)
Serwer poczty IMAP szyfrowany: poczta.serwer.net (993)
Serwer DNS1: 85.255.255.1
Serwer DNS2: 85.255.255.30
Serwer czasu NTP: ntp.elektron.com.pl (123)