Cennik usług dodatkowych

Dla abonentów sieci dostepu do Internetu ELEKTRON, oferujemy usługi dodatkowe, wyszczególnione w poniższym cenniku.


Usługi dodatkowe
Konto Email 1024 MB bez opłat
Konto WWW 250 MB, obsługa PHP5 bez opłat
Zmiana pakietu 49 zł
Zawieszenie usługi 1) 45 zł
Ponowne podłączenie po zawieszeniu bez opłat
Przeniesienie łącza 2) 30 zł
Cesja / Przepisanie umowy 30 zł
Wydrukowanie duplikatu dokumentu / faktury 3 zł
Demontaż i odbiór urządzeń po rozwiązaniu umowy 30 zł
Dojazd do klienta i każda rozpoczęta godzina pracy serwisu 3)
- na terenie Bełchatowe
- poza Bełchatowem

30 zł
40 zł
Kara umowna za brak zwrotu urządzeń dostepowych,
terminala po rozwiązaniu umowy w okresie pow. 1 miesiąca
500 zł
Kara umowna za udostępnianie usługi poza lokal
lub za bezprawne korzystanie z usługi
1500 zł
1) Nie dotyczy usługi "Łącze radiowe". Na okres nie dłuższy jak 3 miesiące.
2) Nie dotyczy w przypadku kiedy docelowym łączem jest Łącze radiowe.
3) Bez materiałów, możliwość zamówienia serwisu w celu wykonania indywidualnych zleceń.
    Dotyczy także nieuzasadnionego wezwania serwisu, usterka z winy abonenta.

Wszystkie ceny zawarte w powyższym cenniku są cenami brutto. Cennik obowiązuje od dnia 01.03.2011 r.